ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
gweddingwedding
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
FFBG
รูปภาพ
: