ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
wheywesh
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ศรีสะเกษ
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
MKGE
รูปภาพ
: