ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หน่อมแน้ม
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
My name is NomNaem
รูปภาพ
: