ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอล
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
รู้จักพระเยซู พระเยซูเข้ามา เพราะเกือบจะทำสิ่งผิด
รูปภาพ
: