ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
cfullcheap
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
HZU3
รูปภาพ
: