ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
aomandamarik
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พัทลุง
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
T25Z
รูปภาพ
: