ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
kkowskiwaip
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
MPPC
รูปภาพ
: