ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
arrolaenoc
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กระบี่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
VANY
รูปภาพ
: