ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
aomegastore
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ระยอง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
PMKD
รูปภาพ
: