ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
khimskymorr
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปราจีนบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
LFRZ
รูปภาพ
: