ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ytiffanysonline
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุพรรณบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักวิชาการ/นักวิจัยค้นคว้า
คำแนะนำตัว
:
Z6YC
รูปภาพ
: