ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ritorubi
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
LM7S
รูปภาพ
: