ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
obroxtonarac
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
HYNM
รูปภาพ
: