ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
rsaurash
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรสงคราม
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
N4ZC
รูปภาพ
: