ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
kchnackzitas
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ฉะเชิงเทรา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
ZA3B
รูปภาพ
: