ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ndobirknerosval
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตรัง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
RRP6
รูปภาพ
: