ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tor
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
เป็นคนง่าย ๆ แต่เข้าใจง่าย
รูปภาพ
: