ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
dbuyadvent
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อ่างทอง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
3FYZ
รูปภาพ
: