ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nmannalio
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ศรีสะเกษ
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
YKG6
รูปภาพ
: