ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
hkovachmoira
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
MYKY
รูปภาพ
: