ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ewrierand
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
นักวิชาการ/นักวิจัยค้นคว้า
คำแนะนำตัว
:
4BPE
รูปภาพ
: