ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nleiningenata
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
นักวิชาการ/นักวิจัยค้นคว้า
คำแนะนำตัว
:
5PV2
รูปภาพ
: