ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tbestbest
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
CDAC
รูปภาพ
: