ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
laullalon
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
W3SD
รูปภาพ
: