ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
bffbill
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
N2A3
รูปภาพ
: