ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ofriesonmerr
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชัยภูมิ
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
ZPRH
รูปภาพ
: