ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
rvsnerdoyl
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
มหาสารคาม
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
7KHM
รูปภาพ
: