ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อม
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักพี่น้องคริสเตียนทุกคนคะ
รูปภาพ
: