ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nkatinalfo
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุตรดิตถ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
GHTB
รูปภาพ
: