ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
canadachilliwic
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ระนอง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
DR3V
รูปภาพ
: