ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
asmulvahidoug
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
EER4
รูปภาพ
: