ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
dhindanh
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
95HM
รูปภาพ
: