ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Nunang
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
God be with us
รูปภาพ
: