ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โยฮันน์
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ศรีสะเกษ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
คริสเตียนไทย
รูปภาพ
: