ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มอส
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ ผมมอสนะครับ
รูปภาพ
: