ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
kkowskiwaip
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิจิตร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
T2VS
รูปภาพ
: