ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
aichealalex
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สระแก้ว
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
96UM
รูปภาพ
: