ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นิก
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จัก
รูปภาพ
: