ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
hpumpschirstian
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
DBAV
รูปภาพ
: