ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
echargerssan
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
มุกดาหาร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
77TH
รูปภาพ
: