ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
krtnikagnu
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชัยภูมิ
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
7KYS
รูปภาพ
: