ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
lhrlave
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรสงคราม
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
3YZU
รูปภาพ
: