ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
gformingforming
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุทัยธานี
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
TRNU
รูปภาพ
: