ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tnstantinralp
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สตูล
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
DA2L
รูปภาพ
: