ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
etecutlervicen
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตาก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
ALP6
รูปภาพ
: