ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nferroniroll
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
PGN2
รูปภาพ
: