ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nuttie
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ
รูปภาพ
: