ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
iobargeronoctav
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุตรดิตถ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
AYWT
รูปภาพ
: