ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
odinoamin
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
YUSW
รูปภาพ
: