ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
mjackamoncler
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
7YLE
รูปภาพ
: